Điện thoại

iPhone 12 Pro Max 'đối đầu' Galaxy S21 Ultra

iPhone 12 Pro Max là smartphone chạy iOS cao cấp nhất, trong khi Galaxy S21 Ultra là một trong những điện thoại Android mạnh nhất. Galaxy S…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào