Gaming

Mortal Kombat (2021) - Official Red Band Trailer

Bộ phim Mortal Kombat của đạo diễn Simon McQuoid có sự góp mặt của Earthrealm Liu Kang, Sonya Blade, Jax Briggs và những người khác tham gi…

Laptop Gaming 2021 không hề đơn giản...

ThinkView chia sẻ 03 lưu ý khi đi mua Laptop Gaming trong năm 2021! Màn 300hz không có nhiều ý nghĩa mấy dù RTX 3000 series đã mạnh hơn rất…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào