Máy tính

Tiêu chí mua laptop làm việc văn phòng (2021)

Chia sẻ về những tiêu chí chọn mua laptop để làm việc văn phòng của mình. Việc văn phòng ở đây là những thứ như web, email, xem video onlin…

Luôn cắm sạc có làm hại laptop không?

Có nên cắm sạc liên tục vào trong laptop hay không? Trường hợp nào thì không nên cắm liên tục? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người dùng lapto…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào